Monique van Duinen, gevestigd aan Hermelijnvlinder 5, 3822ZH Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Santé Healthcare, Stradivariusstraat 133a, 3822DN Amersfoort, 06-22998983, website: www.Sante.Healthcare.nl email: info@sante.healthcare

Monique van Duinen is de functionaris gegevensbescherming van Santé Healthcare, zij is te bereiken via info@Sante.Healthcare.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Monique van Duinen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Daarnaast bevat uw dossier: aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of die u zelf heeft aangeleverd. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

* Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.

* Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

* Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

* Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, inzage in de administratie heeft een boekhouder en indien nodig is deze informatie beschikbaar voor de belastingdienst. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van het consult en een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’

Therapeutisch advies

De adviezen en afspraken die tijdens de consulten worden gemaakt worden per mail verstuurd. Een uitgebreid verslag van het intakegesprek wordt in een WORD-bestand versleuteld met een wachtwoord. U ontvangt dit wachtwoord per app of sms, zodat alleen u dit bestand kunt openen. De consulten na het intakegesprek kennen alleen een kort advies of supplementenlijst deze mogen zonder versleuteling naar u toe worden gemaild. Indien er sprake is van specifieke digitaal opgevraagde uitslagen van onderzoeken dan is het mogelijk deze te versleutelen met een wachtwoord en per email te verzenden. Uitslagen kunnen ook als hard-copy worden aangevraagd en overhandigd tijdens een consult.

Minderjarige cliënten

Bij wet ligt vast dat beide ouders of gezaghebbenden dienen te ondertekenen voor akkoord voor het behandelen van cliënten onder de leeftijdsgrens van 16 jaar. Santé Healthcare heeft hier een speciaal formulier voor. Zonder ingevuld toestemmingsformulier kan ik uw kind niet behandelen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Santé Healthcare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Volgens de wet WGBO dient uw dossier 20 jaar bewaard te worden. Daarna wordt uw dossier vernietigd. Bij minderjarige cliënten wordt vanaf het 18e levensjaar het dossier 20 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Santé Healthcare verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Santé Healthcare gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Op de website van https://sante.healthcare  is er een mogelijkheid om het contactformulier in te vullen met uw naam, emailadres en vraag of opmerking. Het is puur bedoeld zodat ik contact met u kan opnemen om uw vraag kan beantwoorden. Het contactformulier wordt voor geen andere doeleinden gebruikt.

Beveiliging

Mijn computer is beveiligd met een sterk wachtwoord en nodige beveiligingsprogramma’s. Verslagen en uitslagen zijn versleuteld met een extra wachtwoord. Ik maak nooit gebruik van onveilige wifi of onbekende wifitoegang. Mijn mobiele telefoon is beveiligd met een pincode en ID Touch.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Santé Healthcare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Sante.Healthcare. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie het volgende zwart (onleesbaar): uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy.

Sante Healthcare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sante Healthcare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er zijn verwerkingsovereenkomsten gemaakt met derden om de geheimhouding en verantwoordelijkheden voor beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@Sante.Healthcare

Wijzigingen:

Sante Healthcare behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de privacyverklaring aan te brengen. Laatste update: 24-05-2018

Geen last meer van PMS klachten

"Ik ben nu ruim 6 maanden bezig en heb al zulke grote veranderingen doorgemaakt. Ik heb meer energie, slaap beter en voel me veel minder gestrest. Door het persoonlijke voedingsplan kreeg ik inzicht in wat voor mijn lijf goede voeding is wat mij echt heeft geholpen. Al jaren had ik last van PMS, zat niet lekker in mijn vel, kon niet goed slapen met dus extreme vermoeidheids klachten. Ik moet zeggen dat ik twijfelde om er mee te beginnen. Had al zoveel gebrobeerd wat niet werkte en dacht dat ik er maar mee zou moeten leven. Dat ik door de verandering naar goede natuurlijke voeding en het bijslikken van natuurlijke supplementen me zo’n ander mens zou voelen had ik niet verwacht. Ik ben een stuk rustiger en gelukkiger! Dank je wel Monique voor je goede zorgen".  
Jolanda 36 jaar
Sinds mijn behandeling bij Monique ben ik actiever, fitter, kortom: anders gaan leven! Mijn voeding is inmiddels volledig plantaardig, maar ik heb van haar veel alternatieven leren kennen voor de standaardmaaltijden en dat heeft zoveel verschil voor me gemaakt. Mijn gewicht zakt geleidelijk en ik heb geen klachten meer, en beter nog: ik ben volledig van mijn medicatie af! Ik slikte altijd schildklierhormonen en moest om de zoveel weken vit.-B12-injecties en vitamine-D-shots. Nu draai ik zonder geneesmiddelen beter dan ooit! Ik voel me dus echt fit. Een heel passend beeld bij wat Joyce doet voor haar klanten. Ook voor mijn zoon Jelle is er een heleboel veranderd in zijn welzijn, nadat Monique hem heeft laten testen op gluten-intolerantie (coeliakie). Hij zit na de uitslag en de verandering in zijn eten enorm lekker in zijn vel met de andere voeding en hij is gewoon zo opgefleurd, dat wij (en hij) ontzettend gelukkig zijn voor hem! Geen ongelukjes meer en toch lekker kunnen eten wat hij graag lust, zoals elk kind. Alleen wat kleine aanpassingen en beter verpakkingen lezen. Het geluk zit in een klein en onverwacht “voedingshoekje”. Maar wij zijn als gezin superblij dat we Monique hebben mogen inhuren om ons te helpen bij het hervinden van onze vitaliteit. Het hele gezin eet en functioneert beter. Dankjewel voor je goede service, Monique! Ik ben voor altijd een ambassadeur van jouw werk binnen jouw praktijk.
Amber
Ik geloof dat ik je heb verteld dat Rick van het begin van het programma 17 januari tot 1 april 20kg was afgevallen. Hij is sindsdien weer ongeveer 2.5kg aangekomen maar volgt nog steeds grotendeels het programma.  Hij eet nog steeds geen rijst, aardappelen, pasta, brood of snoep. We proberen nog steeds tot de vijf uur tussen de maaltijden aan te houden, al neemt hij wel af en toe wat noten of een stukje fruit tussen door. We merkte een paar dagen na het starten van het dieet dat zijn bloedsuiker elke ochtend perfect testte dus stelde ik voor om geen insuline te spuiten totdat zijn suiker waarde te hoog was. Het is nu bijna een jaar geleden dat hij de laatste keer een insuline-injectie nodig had. We hebben zojuist onze nieuwste bloeduitslagen van de dokter ontvangen en dat is wat ik met je wilde delen. Sinds afgelopen jaar heeft Rick zijn bloedsuikerspiegel en insuline-resistente niveaus drastisch verbeterd. Zijn bloedsuikerspiegel ligt nu in het normale bereik en zijn insulineresistentie liep van 20,9 naar 3,4.  Als u een kopie van deze tests wenst, kan ik ze faxen met een faxnummer. Ik weet niet of dit nuttig zou zijn voor het stofwisselingsprogramma. De dokter zei dat hij veel diabetespatiënten heeft en nog nooit zulke resultaten heeft gezien en vooral omdat Rick de insuline-injecties had gestopt. Hij was verbaasd! Oprechte en beste wensen.
Rogier 69 jaar
Mijn doel was om een paar kilo af te vallen, ik voelde me helemaal opgeblazen, en mijn buikomvang begon echt op een zwembandje te lijken. Pogingen om dit te verhullen door mijn buik in te houden wilden niet echt meer lukken. Door verhalen en resultaten van mensen die afvielen en die dit via Monique deden, werd ik nieuwsgierig en heb de beruchte stap daarheen genomen.  Na een goede voorlichting ben ik eraan begonnen. Eerst bloedprikken, auw…. wat een watje ben ik toch, was gevoelig. Eenmaal begonnen, voelde ik me in het geheel niet lekker, was bibberig, misselijk en ontzettend veel hoofdpijn gehad. Maar na twee dagen was dit over, en begon ik me steeds beter te voelen. Het was inderdaad even wennen en uitzoeken met recepten maar daar werd ik al snel steeds handiger in. Nu drie maanden later ben ik dik 10 kilo kwijt, oftewel 10 pakken suiker, oftewel 50 pakjes boter. Ik weet nu, wat mijn lichaam heel goed en minder goed verdraagt, en kan gewoon geregeld mee snoepen op een feestje/etentje, Ik voel me er heel goed bij.
Wilma
Via de website van Santé Healthcare klikte ik op de link ‘Metabolic Balance’, MB. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het idee om een voedingsplan te ontvangen, dat op één druppel van mijn hoogsteigen bloed zou worden gebaseerd, sprak me direct aan. Ik ben een ervaringsdeskundige, die in haar jojo-strijd met 5 tot 10 kilo in de loop der jaren stilaan voedsel-toleranties bleek te hebben ontwikkeld. Met als resultaat een overgevoelig maag-darmstelsel. Dus ik moest wat en graag iets blijvend! De aanbevolen voedingsproducten binnen mijn MB-voedingsplan waren enerzijds logisch en herkenbaar, anderzijds volslagen nieuw en best bizar. Er stonden producten op mijn lijst, die ik nooit zal gaan eten omdat ze te bijzonder zijn, naast producten die ik al sinds mijn jeugd (!)nagenoeg nooit meer at. Na twee strenge dagen en 3 strenge maanden was ik mijn kilo’s verbluffend gemakkelijk meer dan kwijt en waren mijn darmen rustig. De lijst producten was uitgebreid genoeg om gevarieerd en bevredigend te kunnen eten. En er kwamen nog een paar blij stemmende verrassingen uit de Toverdoos. Echt geweldig! Inmiddels ben ik voor mijzelf behoorlijk overtuigd van het MB-voedingsprogramma. Maar er is nog geen heel jaar voorbij en het lijkt me, als ervaren jojojer, toch te vroeg om te juichen. Gelukkig voorziet het plan in een lange begeleiding. En Monique …. is daarin echt een maatje.
Edaline 32 jaar
Toen ik in het voorjaar van 2014 de diagnose poly-neuropathie kreeg, en onbewust bezig was met wat ik zelf zou kunnen doen om mijn klachten te verminderen, en daarbij eventueel ook wat van mijn ernstige overgewicht kwijtraken, kwam op een ochtend het woord ‘natuurdiëtiste’ in mij op, als een ingeving. Zoekend via google kwam ik op de site van Monique terecht. Het sprak me enorm aan dat Monique heel breed geschoold is en altijd nog bezig is met (bij-)scholen op het gebied van voeding, maar ook op andere gebieden die passen bij een holistische mensvisie. Haar werkwijze raakte mij en gaf mij vertrouwen. Na een uitgebreide intake, waar in alle rust naar mijn klachten/problemen/smaak/wensen/patronen etc. werd geluisterd, werd een heel persoonlijk voedingsadvies samengesteld, passend bij mijn leefstijl, met goede tips waar ik dingen kon veranderen. Geen dieet, maar in contact met je lijf ervaren wat goed is voor je! Geen voorschriften, maar tips. Ik hou niet van betuttelen. Een voorbeeld daarvan is de tip bij het laatste consult om ‘lekkere trek’ tegen te gaan door een glas water te drinken. Want, zo werd uitgelegd, zodra er iets in je maag komt dus ook water, dan krijgen je hersenen ook een signaal waardoor die behoefte over gaat. En het werkt !!!!! Als ik ergens twijfels over had, b.v. als het even niet lukte, dan bleef Monique positief en legde uit hoe alle ervaringen hoorden bij het proces, op weg naar bewust en gezond leven. Zo helpt ze mij met mildheid naar mezelf te kijken en blijft het een positief proces, dat ik zeker lang zal kunnen volhouden op deze manier.
Thomas Paine 59 jaar

Het is geen dieet maar een levenswijze geworden

Ik ben bij Monique gekomen nadat ik van een klant goede verhalen hoorde over het Metabolic Balance Voedingsplan. Ik was veel te zwaar en heb fibromyalgie en wilde onderzoeken of mijn voeding de oorzaak van mijn klachten kon zijn. Ik had altijd pijn en voelde mij regelmatig moe en lusteloos. Ook had ik vaak een opgeblazen gevoel en bolle buik. Had echt het idee dat er geen oplossing voor mij meer zou zijn en dat ik met mijn klachten zou moeten leren leven. Mij Monique kreeg ik een voedingsplan op basis van mijn bloedwaardes en gezondheidsklachten. Al na een paar weken merkte ik verbetering. Ik had minder last van een opgeblazen gevoel, had geen ‘after dinner dips’ meer en de kilo's vlogen eraf. Na 8 weken waren er al 10 kilo af. Daar was ik echt verbaasd oven. Maar het mooiste is dat ik geen pijn meer heb en veel meer energie. Iedereen zegt dat ik straal! Waarschijnlijk was ik toch wat nukkig door de constante pijn die ik had. Super blij met het resultaat tot nu. Ik heb nog wel wat te gaan maar dat komt wel. Ik heb niet het gevoel dat ik iets mis in mijn dieet dus deze manier van eten past uitstekend bij me. Dank je wel voor al je goede zorgen Monique. Dit plan raad ik zeker iedereen aan.
Marian
Wat een verschil! Nooit gedacht dat ik nog zou kunnen afvallen en me lekker in me vel zou voelen. Ik had eerlijk gezegd de moed al opgegeven. Na een moeilijke periode in mijn leven koos ik bewust om nu eens goed voor mezelf te gaan zorgen. Als Verpleegkundige was ik goed in het zorgen van andere, ik schoot er alleen zelf nogal bij in! Ik had al wel eens iets gehoord over Metabolisme maar me er niet in verdiept. Ik wist wel dat wat ik wilde geen dieet moest zijn maar echt gericht op mijn lichaam en waar die behoefte aan had en nog belangrijker wat niet! Ik ben ruim een half jaar geleden begonnen, de bloeduitslagen spraken voor zich, ik was er niet best aan toe. Te hoge BMI, hoge bloedsuiker, hoge hartslag enz. Met goede begeleiding begonnen, eerlijk makkelijk was het niet. Zeker niet aan het begin, maar ik deed het voor mezelf en het was nodig dat was mijn motivatie. Nu na alle wijze “lessen” , goede begeleiding en een veranderd eet patroon. Want dat is het belangrijkste! Ben ik 22 kilo lichter, zit ik lekker in mijn vel en kan ik erg genieten van al het lekkere pure eten. Wat ik nooit had verwacht is me gelukt. Tuurlijk ik ga wel eens uit eten maar daarna pak ik mijn eetpatroon weer op en ik weet dat ik niet meer terug wil naar waar ik vandaan kwam! Bedankt voor je begeleiding en motivatie. Je hebt hart voor wat je doet en dat voel je! Nogmaals bedankt en ik hoop dat je nog heel veel mensen als mij weet te motiveren!
Stukje Tevredenheid
Mijn naam is Marjolein en graag wil ik het volgende delen met iedereen die dit leest. Al jaren tobde ik met mijn gezondheid. In 2006 kreeg ik de diagnose Colitis Ulcerosa, een chronische darmziekte waarbij mijn dikke darm chronisch ontstoken is. Een levenslang probleem. Buiten klachten als problemen met de stoelgang, had ik ook last van een onrustige huid (acne, ontstekingen en eczeem ), regelmatig peesontstekingen en eigenlijk altijd het gevoel nooit echt fit te zijn. Toen vorig jaar een coloscopie uitwees dat er weer veel actieve ontstekingen waren in mijn dikke darm en mijn ontstekingseiwitten flink verhoogd waren, besloot ik de hulp in te roepen. Ondanks dat ik al een heel bewust en een zo veel mogelijk “puur natuur” eetpatroon had, ben ik toch het MB voedingsplan gaan volgen. Op 1 december lj ben ik van start gegaan. Mijn doel was: stabiliseren van mijn darmziekte. Gisteren ben ik op controle geweest bij mijn MDL arts. Mijn ontstekingswaarden zijn gedaald naar normaalwaarden!! Overige uitslagen zijn eveneens genormaliseerd. Mijn Colitis is volledig in remissie en zo voelt het ook. Ik voel mij fysiek zo veel beter dan een half jaar geleden! Het gaat niet alleen beter met mijn buik, maar met mij in totaliteit en als bonus ben ik ook nog eens ruim 10 kg afgevallen… Ik ben heel blij dat ik haar ontmoet heb en haar ook dankbaar voor haar goede en waardevolle adviezen die mijn gezondheid en welzijn zo ten goede zijn gekomen. Ik blijf natuurlijk altijd patiënt van de MDL arts, maar zal ook altijd de ondersteuning blijven vragen aan Monique op het gebied van voeding en homeopathie. Dat heeft mij namelijk heel veel extra gezondheidsvoordeel opgeleverd. Ook wil ik nog even kwijt dat vaak in tegenstelling tot de consulten in het ziekenhuis, Monique wél een luisterend oor heeft én aandacht en tijd voor je neemt. Dat is fijn!
Colitis in remissie en ook nog eens 10 kg afgevallen …
Monique, dankjewel dat je ons zo goed op weg hebt geholpen met Metabolic Balance. Het is voor ons een andere manier van leven geworden. In een half jaar tijd zijn we zichtbaar veranderd. We voelen ons gezond en fit. We zijn vooral heel blij dat Peter de kracht in zijn handen weer terug heeft.Het valt andere mensen op dat we er zo goed uitzien. Wij leggen dan uit dat wij ons " gezond gegeten hebben". Monique wij wensen je nog veel succes in je praktijk en hopen dat je nog veel mensen de weg wijst naar natuurlijk eten en genezen. Peter en Rosemarie van de Gaper.
De kracht in de handen is weer terug …
Saturday October 6th, 2018/ervaringen met het Metabolic Balance programma
Gisteren een echte wowie dag gehad. Ik woon en werk op onze boerderij, waar wij melkvee en opfokhennen hebben. Opfokhennen wil zeggen dat de kuikens als ze uit het ei komen, bij ons komen en wij verzorgen ze/voeden ze op tot ze 17 weken oud zijn. Daarna worden ze overgeplaatst naar een legpluimveehouder om daar eieren te leggen.
In mei gingen de vorige hennen weg en toen had ik zo’n last van mijn gewrichten knieën, rug, schouders dat ik niet mee kon helpen. Nu na bijna vier maand MB kon ik gisteren weer meehelpen. Ging gewoon weer goed. Helemaal happy.
En ‘s avonds ging ik even een paar nieuwe broeken kopen (alles zit te groot) en stond ik even voor de spiegel om te kijken of het goed zat, loopt er een vrouw voorbij en die zei: ja als je zo slank bent, staat alles goed. Nou dat hebben ze al dertig jaar niet mee gezegd!
Ja, als je zo slank bent, staat alles goed (Amersfoort)
Een "probleempje" met mijn darm/maag en een Tv uitzending met als onderwerk Metabolic Balance bracht me bij jou. Op 7 November 2016 onze 1st afspraak en het vertrouwen was er meteen en is niet meer weg gegaan, de professionele begeleiding en adviezen hebben het erg gemakkelijk gemaakt om het eetpatroon te veranderen en vol te houden. Ik ben begonnen met 83.4kg op de weegschaal en hoewel afvallen niet mijn grootste prioriteit was is het toch mooi mee genomen. De Kerstdagen met de vakantie in Australie was een test want mooi weer gezellig gezelschap en lekker eten en het glaasje wijn was wel erg aanlokkelijk maar we kwamen met hetzelfde gewicht terug als waarmee ik gegaan ben. Mijn verbazing toen ik na 4 weken het haakje van mijn BH al verder dicht kon maken en de buik die niet meer zo aanwezig was was een goede stimulans om door te zetten. Het eten wat volgens het bloedonderzoek goed was voor mij, en mijn man Koen want die deed gezellig mee, was heel goed vol te houden en dat volgen we nog steeds. Alle periodes hebben wel ertoe bijgedragen, dat ondanks ik dacht goed bezig te zijn voor ik begon, het gewenste resultaat mij erg blij maakt. Bij ons laatste gesprek vorige week is de weegschaal op 74.5kg uit gekomen waar ik erg blij mee ben maar ik ga nog even door temeer omdat het voedings schema me geen reden geeft om te stoppen of anders te gaan eten. Maar het belangrijkste is toch wel dat ik sinds ik begonnen ben met Metabolic Balance ik weinig tot geen last meer heb gehad van mijn ongemak van de darm/maag en dat is wel het beste resultaat voor mij. Nogmaals Hartelijk Dank en mocht het nodig zijn dan weet ik dat bij je terecht kan. Met vriendelijke groeten, Herma de Bruin.
Een ’probleempje’ met mijn darm/maag …
We hebben jaren gezocht naar een eetpatroon wat bij ons past, vol te houden is en waarbij we ons fitter zouden voelen. Eventueel wilden we ook afvallen, maar dat was zeker niet het enige doel. Na een intakegesprek heeft Monique ons een eetpatroon voorgelegd, op basis van een bloedanalyse uitgevoerd door het laboratorium in Lieren. De methode heet “Metabolic Balance”. We zijn op 2 januari 2016 gestart met het voedingspatroon, waarbij Monique ons drie voorbeelden heeft gegeven van een ontbijt, lunch en diner. Voor het diner heeft Monique gekeken naar overeenkomsten in ons voedingsadvies zodat we samen het avondeten kunnen gebruiken. De eerste weken waren erg zwaar, we moesten erg wennen aan het voedingspatroon en met name Kees had veel honger. Na een vol jaar kunnen we stellen dat het een groot succes is/was: Kees is 20 kilo afgevallen, heeft geen suikermedicatie meer, geen maagzuurremmers meer nodig en bijna 100% eczeem vrij. Gonnie is 10 kilo afgevallen en ook zij heeft geen maagzuurremmers meer nodig. Monique, We willen je hartelijk bedanken voor je begeleiding en je enorme geduld tijdens het afgelopen jaar. We blijven dit voedingspatroon de rest van ons leven volgen, met name omdat het ons veel heeft gebracht, het goed vol te houden is en uitstekend inpasbaar is in ons dagelijks leefpatroon. Hartelijk dank Kees en Gonnie
Geen suikermedicatie, geen maagzuurremmers …
Monique, Dank je wel voor je nieuwjaarswens. Ik wens jou ook alle goeds toe voor 2019. Gezond slank zijn en blijven, daar hoef Ik je niets over te vertellen natuurlijk. Ik ben nog steeds erg blij dat ik toen die stap heb gezet. Na mijn laatste bezoekje aan jou ben ik nog een paar kilo verloren. En zelfs met de feestdagen is het me gelukt om op gewicht te blijven. Ik denk met plezier terug aan de bezoekjes en alle goede raad. Het Ga je goed!!
Zelfs met de feestdagen ….
Wat zijn we blij geweest, met de ontmoeting op een feestje van een vriendin,(we kwamen daar iemand tegen die we een half jaar eerder ook hadden ontmoet, deze zag er stralend uit). Zij was het, die ons jou adres heeft gegeven. Want we zijn nu enkele maanden verder, genieten van het heerlijke eten, en bovendien van een super fit lijf dat helemaal niet meer tegenstribbelt, wat voorheen het geval was, zo blijkt dan maar weer achteraf gezien.
Bij mij gaf het de signalen af door mijn ziekte van Crohn, deze speelde wekelijks wel hardnekkig op, ik dacht dan nog het gaat goed met me. En bij mijn partner is het bloedsuikergehalte zo naar beneden gegaan, dat er zelfs de mogelijkheid bestaat de medicijnen te gaan halveren. Juist omdat er enige maanden terug nog door de huisarts de overweging werd gemaakt om toch mogelijk richting het spuiten van insuline te gaan. We zijn ons achterover geschrokken.
Dat voeding erg belangrijk is om je lijf gezond te krijgen en te houden, daar waren we al wel achter, het deed me/ons immers al enorm goed, door twintig jaar geleden te stoppen met het eten van vlees. Mijn darmen vielen zowat stil, wat was dat al een verademing, niet meer dagelijks ziek te zijn en dan zelfs nog wat leuke dingen af te kunnen spreken, zonder meteen te moeten zoeken naar waar het toilet was.
Maar nu, ruim 4 maanden na aanvang van het MB dieet, ben ik niet één keer meer....enfin het is echt waar, ik zou bijna vergeten dat ik een Crohn-patiënt ben. En ook zoals gezegd hoe de BS waarde is gedaald. Het lijkt wel een reclamepraatje, maar ik denk dat velen dit met me kunnen delen en niet anders meer willen eten, en nu dan ook wel beter weten hoe goed je jezelf kan voelen.
Het bevalt ons dan ook prima, en met recht noemen we het dan ook geen dieet, maar idd een manier van leven, die we iedereen aan kunnen raden.
Wij hopen dan ook dat de artsen waarbij we onder behandeling zijn (ik zelf trouwens al niet meer, mijn internist vond een verantwoorde manier van eten, zonder vlees al beter dan het slikken van medicijnen) het dan ook toe gaan juichen, als er binnen hun praktijk enthousiaste gezonde mensen binnen stappen met het MB-voedingsplan. Ze zien het dan toch met eigen ogen, en kunnen haast niet anders, dan toe geven dat dit een gezonde manier van leven is.
Wij zijn er blij mee, en hopelijk velen met ons.
Ziekte van Crohn en diabetes type 2
In het voorjaar van 2014 werd tijdens een gezondheidstest op mijn werk geconstateerd dat ik een verhoogde bloeddruk en een slecht werkende schildklier had. Mijn “echte leeftijd” op dat moment durf ik niet eens te noemen. Ik realiseerde mij dat ik mijn gezondheid serieus moest verbeteren en het verliezen van overtollig gewicht zou daar zeker aan bijdragen. Mijn huisarts had zelf heel goede ervaringen met Metabolic Balance en verwees mij door naar Monique. Ik ging naar de informatieavond en wist meteen: Dít ga ik doen. Gewoon gezond en natuurlijk eten afgestemd op mijn behoeften. Na de vakantie begon ik met de strenge fase. Het was wennen aan nieuwe voedingsmiddelen en smaken, maar ik leerde ze wel waarderen. De herkenbare ervaringen en bruikbare recepten van mede-MB-ers op de MB Wat eten we vandaag? groep op Facebook hielpen mij in deze fase. Binnen een maand was ik de eerste tien kilo kwijt en dat was een enorme motivatie om vol te houden. Mijn gezondheid is verbeterd en ik ben heel enthousiast over het plan. Ik heb door mijn verhaal te vertellen ook een paar mensen ertoe kunnen bewegen zich ook door Monique te laten begeleiden. Ik weet nu dat ik na een wellicht minder strenge periode altijd kan terugvallen op een plan dat werkt en mijn gezondheid goed doet. Ik ervaar het als een groot cadeau voor mezelf, waar ik mijn hele leven nog van kan profiteren. Ik dank Monique enorm voor haar fijne begeleiding en alle motiverende woorden. Caroline
Mijn ervaring met Metabolic Balance – op advies van de huisarts
Nu, november 2015 kan ik zeggen dat ik in het afgelopen jaar de balans gevonden heb. In de jaren die hieraan vooraf gingen werd mij verteld dat ’accepteren’ het sleutelwoord was waar ik me het beste bij neer kon leggen. Dat ik door ouder worden (50+) en de overgang er gratis en voor niks wel tot 20 kg bij kon krijgen! Nee, dat kon ik niet accepteren. Samen met mijn man, zijn wij o.b.v. Monique in juli 2018 begonnen met MB. We hebben vooraf zeker een half jaar nagedacht of we er echt voor konden en wilden gaan. Dat we onze voeding / leefwijze zo drastisch wilden veranderen. Wat ben ik nu blij dat we deze keuze hebben gemaakt. Omdat we het samen deden konden we elkaar steunen en heerlijk tegen elkaar klagen over hoe ’slecht’ we het hadden ;). Wat zitten we als mens complex in elkaar. En wat is het wonderbaarlijk wat de juiste voeding voor je kan doen, zowel lichamelijk als mentaal. Dat is mijn ervaring: door de juiste voeding de rust in mijn hoofd en lijf krijgen. De lichamelijke ongemakken die daardoor minder worden en zelfs verdwijnen. En daar boven op ook nog ruim 10 kg afvallen. Dank je wel voor je begeleiding, goede tips en adviezen.
… zowel lichamelijk als mentaal
Begin 2015 ben ik begonnen met MB omdat ik ruim 10 kilo te zwaar was. Overgang en te trage schildklierwaren de boosdoener en natuurlijk net dat beetje te veel gegeten 🙂 MB heeft mij enorm geholpen bij het gezond en niet te veel te eten. Alle porties worden gewogen en je weet precies wat wel en niet mag. Ik viel heel snel af, in drie maanden was ik mijn 10 extra kilo’s kwijt en heb er een methode in gevonden waar ik de rest van mijn leven mee vooruit kan. Het is lekker, helder en gezond. Het is een blijvende basis geworden van mijn manier van eten. Maar ook als er bv een vakantiekilo aan is blijven plakken, heb je handvatten om snel weer terug op gewicht te komen. Ik ben er erg tevreden mee en ben ook super begeleid  door. Groet, Esther (okt 2015)
Overgang EN trage schildklier ….
Meten is weten en ik heb een mail van een van mijn cliënten ontvangen dat ik mag gebruiken om anderen te motiveren. (mei 2013) … Mede dank zij "de nieuwe kijk op voeding" en het programma wat we via jou volgen zijn mijn "suikerwaarden" sterk verbeterd en zoals al aangegeven is de benodigde medicatie sterk naar beneden bijgesteld. Als bijlage stuur ik je mijn (excel) overzicht wat ik bij hou sinds we met het programma gestart zijn. Je mag het van mij gerust gebruiken om nieuwe Diabetici 2 cliënten te motiveren om mee te doen. … Het verheugt me om je te kunnen zeggen dat in 5 weken tijd de medicatie van 3 pillen + 26 eenheden terug gebracht is naar 1pil + 10 eenheden insuline!!!!! ...
DIABETES TYPE 2 en voeding
Janet testimonialGewrichten pijnvrij
Al jaren had ik last van pijn in mijn schouders en knieën. Ik voelde me invalide en slikte veel pijnstillers om de dag door te komen.
Twee keer en aan beide kanten een frozen schouder gehad. Ik ben niet alleen pijnvrij maar ben ook 15kg kwijt!
Zo dankbaar dat ik weer alles kan doen. Jammer dat ik zo lang niet wist dat dit mogelijk was maar goed. Dank je voor je hulp Monique, ik heb dat als erg prettig ervaren en weet je te vinden in de toekomst! Groetjes Jeanette
Wednesday September 25th, 2019/ervaringen met het Metabolic Balance programma
Waar denk je aan vraagt fb? Nou ik wil wel een succesje delen.
Na bijna tien jaar medicijnen te slikken tegen diabetes ga ik vandaag stoppen. In een periode van negen maanden van bijna aan de maximale dosering naar niet meer slikken.
Natuurlijk deed ik dit niet alleen, maar met deze methode onder fantastische begeleiding. Wat voeding kan doen!
Nou ik wil wel een succesje delen (Amersfoort)
Saturday September 14th, 2019/ervaringen met het Metabolic Balance programma Positieve berichten, leuk om te delen!!!! MB heeft mijn leven verbeterd, elke week wel een goeie sjoemel dan hou ik het goed vol. Ik ben echt dankbaar en blij met mijn levensplan.
Kwaliteit van leven enorm verbetert: – geen hormoonschommelingen meer die mijn leven beïnvloeden, echt balans – geen nacht zweten – helder in mijn hoofd, beter geheugen – uitgerust wakker worden na een goede nachtrust – veel rustiger en relaxter zijn, misschien ook dat ik ouder wordt – huid en haren zien en voelen  gezonder – veel gewicht verloren waardoor ik zelfverzekerder ben geworden
En dan nog kleine veranderingen die door MB het leven aangenamer maken. Dus voor mij echt een geschenk om het MB ontdekt te hebben. Ik wens jullie ook dit geluk.
Kwaliteit van leven enorm verbeterd (Amersfoort)
Friday September 13th, 2019/ervaringen met het Metabolic Balance programma
Gisteren begonnen met mb voorbereidingsfase, ben erg gemotiveerd. Ik heb MS en ben dus ook vaak moe ik hoop hiermee ook een betere versie van mezelf neer te zetten met de nodige kilo’s (+-20KG) ERAF.
Dan nadert je dag van beginnen en dan heb je echt even zoiets van en nu. Hier hele leuke ideeën voorbij zien komen en na wat googlen werd dit het resultaat… Een salade van pompoen en wortel uit de oven met avocado, spinazie rode kool en komkommer dit alles gekruid en met een beetje balsamico azijn. Genoeg gemaakt om een paar keer van te kunnen eten.
Ik hoop dat ik het zo goed heb gedaan, nog een beetje inkomen maar het smaakt heerlijk!
Ik heb MS
Tuesday June 11th, 2019/ervaringen met het Metabolic Balance programma
Even een geluksmomentje! ̀ ̀ ̀
Dit was mijn lievelingsjasje, wat ik allaaaaaang niet meer paste. Samen met andere kleding maat 38 in een doos gestopt, om afstand van te doen.
Nou, niet meer dus…alles wat er in zit pas ik weer, en hoe! En dat na (bijna) 1 maand M.B…
Dit zijn de momenten waarop het afzien wordt beloond!
Even een geluksmomentje!
Friday June 7th, 2019/ervaringen met het Metabolic Balance programma
Heppie de peppie! Afgelopen woensdag was het 3 weken geleden dat ik begon met M.B. Enigzins sceptisch, want of het ook bij mij zo goed zou werken betwijfelde ik. Ik at namelijk al supergezond, sportte en gebruikte weinig suiker.
Toch kon ik wel wat aanpassen, bleek al snel. Met name het vele fruit wat ik tussendoor at. Na ruim 3 weken ben ik 5.5 kilo kwijt, en ook wat cm minder op buik en heupen. Ik pas weer in al mijn maatjes 38, en voel me daardoor weer een stuk dunner in mijn vel! Het valt echt niet altijd mee, maar ik weet wat ik wel en niet kan eten, en hoe ik goede combinaties maak.
En daarbij mag ik nu iets losser zijn, want nog maar 4 kilo te gaan tot ik weer ben wie ik was, voor die rottige overgangskilo’s waardoor ik uit mijn broeken knapte. Ik ben weer baas over mijn lijf, een heerlijk gevoel!
Die rottige overgangskilo’s
Monday June 10th, 2019/ervaringen met het Metabolic Balance programma
Meetdag na 2 weken strenge fase: -1,4 deze week, -6,6 kg in totaal! 
Ik ga nog even door in fase 2, maar dan met olie (lijnzaad- en kokos) en sporten. Ik heb niet echt honger, af en toe wel zin in iets anders dan alleen water of munt- of gemberthee.
De cola zero ziet er soms heel aantrekkelijk uit- dat dronk ik echt heel veel, maar ik wil er nu zo lang mogelijk vandaan blijven (het is natuurlijk niet bepaald gezond). Oh, en deze week ga ik de mandelade eens proberen!
Ik ga nog even door
Wednesday September 25th, 2019/ervaringen met het Metabool Herstel programma
Waar denk je aan vraagt fb? Nou ik wil wel een succesje delen.
Na bijna tien jaar medicijnen te slikken tegen diabetes ga ik vandaag stoppen. In een periode van negen maanden van bijna aan de maximale dosering naar niet meer slikken.
Natuurlijk deed ik dit niet alleen, maar met deze methode onder fantastische begeleiding. Wat voeding kan doen!
Nou, ik wil wel een succesje delen.
In het voorjaar van 2014 werd tijdens een gezondheidstest op mijn werk geconstateerd dat ik een verhoogde bloeddruk en een slecht werkende schildklier had. Mijn “echte leeftijd” op dat moment durf ik niet eens te noemen. Ik realiseerde mij dat ik mijn gezondheid serieus moest verbeteren en het verliezen van overtollig gewicht zou daar zeker aan bijdragen.
Mijn huisarts had zelf heel goede ervaringen met Metabool Herstel en verwees mij door naar Monique. Ik ging naar de informatieavond en wist meteen: Dít ga ik doen. Gewoon gezond en natuurlijk eten afgestemd op mijn behoeften. Na de vakantie begon ik met de strenge fase. Het was wennen aan nieuwe voedingsmiddelen en smaken, maar ik leerde ze wel waarderen. De herkenbare ervaringen en bruikbare recepten van mede op de Metabool Herstel Wat eten we vandaag? groep op Facebook hielpen mij in deze fase.
Binnen een maand was ik de eerste tien kilo kwijt en dat was een enorme motivatie om vol te houden. Mijn gezondheid is verbeterd en ik ben heel enthousiast over het plan. Ik heb door mijn verhaal te vertellen ook een paar mensen ertoe kunnen bewegen zich ook door Monique te laten begeleiden.
Ik weet nu dat ik na een wellicht minder strenge periode altijd kan terugvallen op een plan dat werkt en mijn gezondheid goed doet. Ik ervaar het als een groot cadeau voor mezelf, waar ik mijn hele leven nog van kan profiteren. Ik dank Monique enorm voor haar fijne begeleiding en alle motiverende woorden. Wilma
Mijn ervaring met het Metabool Herstel
Saturday September 14th, 2019/ervaringen met het Metabool Herstel programma
Positieve berichten, leuk om te delen!!!! Metabool Herstel heeft mijn leven verbeterd, elke week wel een goeie sjoemel dan hou ik het goed vol. Ik ben echt dankbaar en blij met mijn levensplan.
Kwaliteit van leven enorm verbetert: – geen hormoonschommelingen meer die mijn leven beïnvloeden, echt balans – geen nacht zweten – helder in mijn hoofd, beter geheugen – uitgerust wakker worden na een goede nachtrust – veel rustiger en relaxter zijn, misschien ook dat ik ouder wordt – huid en haren zien en voelen  gezonder – veel gewicht verloren waardoor ik zelfverzekerder ben geworden
En dan nog kleine veranderingen die door Metabool Herstel het leven aangenamer maken. Dus voor mij echt een geschenk om het Metabool Herstel ontdekt te hebben. Ik wens jullie ook dit geluk.
Kwaliteit van leven enorm verbeterd.
Nu, november 2015 kan ik zeggen dat ik in het afgelopen jaar de balans gevonden heb. In de jaren die hieraan vooraf gingen werd mij verteld dat ’accepteren’ het sleutelwoord was waar ik me het beste bij neer kon leggen.
Dat ik door ouder worden (50+) en de overgang er gratis en voor niks wel tot 20 kg bij kon krijgen! Nee, dat kon ik niet accepteren. Samen met mijn man, zijn wij bij Monique in juli 2018 begonnen met Metabool Herstel. We hebben vooraf zeker een half jaar nagedacht of we er echt voor konden en wilden gaan. Dat we onze voeding / leefwijze zo drastisch wilden veranderen.
Wat ben ik nu blij dat we deze keuze hebben gemaakt.
Omdat we het samen deden konden we elkaar steunen en heerlijk tegen elkaar klagen over hoe ’slecht’ we het hadden ;). Wat zitten we als mens complex in elkaar. En wat is het wonderbaarlijk wat de juiste voeding voor je kan doen, zowel lichamelijk als mentaal. Dat is mijn ervaring: door de juiste voeding de rust in mijn hoofd en lijf krijgen. De lichamelijke ongemakken die daardoor minder worden en zelfs verdwijnen. En daar boven op ook nog ruim 10 kg afvallen. Dank je wel voor je begeleiding, goede tips en adviezen.
zowel lichamelijk als mentaal
Tuesday June 11th, 2019/ervaringen met het Metabool Herstel programma
Even een geluksmomentje! ̀ ̀ ̀
Dit was mijn lievelingsjasje, wat ik allaaaaaang niet meer paste. Samen met andere kleding maat 38 in een doos gestopt, om afstand van te doen.
Nou, niet meer dus…alles wat er in zit pas ik weer, en hoe! En dat na (bijna) 1 maand Metabool Herstel…
Dit zijn de momenten waarop het afzien wordt beloond!
Even een geluksmomentje.
Friday September 13th, 2019/ervaringen met het Metabool Herstel programma
Gisteren begonnen met Metabool Herstel voorbereidingsfase, ben erg gemotiveerd. Ik heb MS en ben dus ook vaak moe ik hoop hiermee ook een betere versie van mezelf neer te zetten met de nodige kilo’s (+-20KG) ERAF.
Dan nadert je dag van beginnen en dan heb je echt even zoiets van en nu. Hier hele leuke ideeën voorbij zien komen en na wat googlen werd dit het resultaat… Een salade van pompoen en wortel uit de oven met avocado, spinazie rode kool en komkommer dit alles gekruid en met een beetje balsamico azijn. Genoeg gemaakt om een paar keer van te kunnen eten.
Ik hoop dat ik het zo goed heb gedaan, nog een beetje inkomen maar het smaakt heerlijk!
Ik heb MS.